2016 04 24 00262016 04 24 0026 Edit

Svært mange har bilder hjemme som de yar behov for å få gjort noe med. Det kan være at man har gamle dias (lysbilder) som man skulle ønske å ha i digitalt format, eller kanskje hatt en utskrift av, eller man kan ha gammel, negativ film. Det være seg i farger eller sort/hvitt. Eller man har bilder løse eller i album som er skadet. Det kan vøre rifter, bretter, riper eller at de er sølt til på en eller annen måte.

Det er ikke noe problem å få scannet inn bilder og få disse tilbake f.eks. på en CD eller DVD. Enten detver negativer, dias eller ferdige kopier. Forskjellen på disse er stort sett tiden det tar å scanne dem inn. Det absolutt raskeste er å scanne ferdige kopier, altså ferdige bilder. Dernest kommer dias (lysbilder), og det som tar lengst tid er negativ film, særlig i farger.

En annen ting som påvirker pris, er selvsagt hva som skal gjøres med bildene etter at de er scannet inn. Dersom bildene må redigeres, tar det selvsagt tid. Og tid koster jo. Er film som skal scannes ekstremt skitten og flekkete, blir selvsagt resultatene deretter. Men tiden de forskjellige tingene tar er avhengig av hva som skal gjøres, og hvor perfekt man ønsker resultatet. På bildene over er det et ganske typisk, gammelt bilde med skade.

I dette bildet er det brettemerker og skraper som er problemet i all hovedsak. Man kan tenke seg at noen ville ønske å få forandret på kontrast, eller få bildet som rent sort/hvitt uten sepiatonen som er i originalen. Men her er bildet redigert slik jeg mener er "godt nok" i de fleste tilfeller. Det er uhyre skjelden at folk setter seg ned med nesa helt opp i bildet og studerer dette med lupe. Og med litt avstand ser man likevel ikke de minste detaljene.

 negativ0006negativ0006 Edit

På disse bildene er problemet annerledes. Her har vi et bilde som er ødelagt på en annen måte. Kontrastene er svært dårlige og hele bildet er fullt av små, hvite flekker. Det er massevis av små striper og overflateskader over hele bildet.

negativ0006

 

 For å vise hva jeg mente med "godt nok" og avstand, kan dere nå se på dette større bildet, og sammenligne det med bildet over til venstre. Det minste bildet ser jo egentlig ganske greit ut, ikke sant? Det er samme effekten som når et bilde f.eks. henger på en vegg. Man ser som regel bildet fra litt avstand, og det skjuler egentlig ganske så mye. Derfor er det fornuftig å gjøre en vurdering av hvor nøye man skal være med å retusjere gamle bilder og rette opp småskader og smådetaljer.

 Slike ting som himmelen på dette bildet vil ta utrolig mye tid å redde på den mest tidkrevende måten, men det kan gå ganske raskt om man kan "jukse" litt, for eksempel. Og jeg tror bestemt 99% ville være godt fornøyd med "jukset".

 Et siste eksempel

skann0975skann0975 Edit 2

Her ser vi igjen et bilde som er fra 40-tallet, og som har fått noen svært skjemmende skader. Her er det store hakk i bildet, og ingen vil vel ha dette noe sted som det er. Dette er et eksempel på noe som lar seg fikse på svært kort tid, nettopp fordi skadene er på en jevn bakgrunn hvor det er ekstremt enkelt å filse dem.

Så her ser vi typiske eksempler på skader på gamle bilder, alle i sort/hvitt. Prinsippene er nøyaktig de samme med fargebilder, det er bare noe mer krevende å jobbe med fargebildene, og noe mer tidkrevende - igjen helt avhengig av hva slags skader det er snakk om. Dette må man vurdere i hvert enkelt tilfelle.

 PRISER:

Da det ikke er mulig å gi noen pris pr. bilde når det gjelder redigering og retusjering, siden dette er helt avhengig av hva slags og hvor store skader, samt hvor nøyaktig man må være, og det vil derfor være snakk om en fast timepris.

1 - 3 timer:   kr. 600,- pr. time

over 3 timer: kr. 450,- pr. time


Webløsning ©2016 av Web Norge. Content © Kent Steinhaug